pieniadz.pl

ZPUE SA
Zawarcie umowy kredytowej

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie _dalej "Emitent"_ informuje, iż w dniu 11 października 2016 r. została zawarta Umowa o kredyt nieodnawialny _dalej "Umowa kredytowaˮ_ pomiędzy Emitentem a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_.
Na podstawie Umowy kredytowej Bank udzieli Emitentowi kredytu do maksymalnej wysokości 6.600.000,00 PLN z okresem kredytowania wynoszącym 60 miesięcy.
Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy kredytowej stanowią:
- weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka umowna do kwoty 9.945.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym ubezpieczenie tej nieruchomości w kwocie nie niższej niż 6.600.000,00 PLN,
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5_ k.p.c. do kwoty 9.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 października 2024 r.
Pozostałe warunki Umowy kredytowej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-11-26

+ więcej
  • EUR euro 4,4742 +0,07%  +0,32gr
  • USD dolar 3,7586 +0,08%  +0,30gr
  • GBP funt 5,0221 +0,24%  +1,20gr
  • CHF frank 4,1353 +0,44%  +1,82gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm