pieniadz.pl

ZPUE SA
Rejestracja połączeń Emitenta ze spółkami zależnymi

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Rejestracja połączeń Emitenta ze spółkami zależnymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna . z siedzibą we Włoszczowie, _"Spółka Przejmująca" "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 30.09.2016 r. sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie:
1_ Spółki Przejmującej ze spółką ZPUE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie _adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274469.,NIP: 6090024265, REGON: 260118823 _"ZPUE HOLDING"_"_ w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE HOLDING na Spółkę̨ Przejmującą, oraz
2_ Spółki Przejmującej ze spółką ZPUE SILESIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach _adres: ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471043, NIP: 6342819870, REGON: 243307500 _"ZPUE SILESIA"_ w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę̨ Przejmującą.
Spółki ZPUE HOLDING oraz ZPUE SILESIA były spółkami zależnymi Emitenta. Połączenia o których mowa powyżej są realizacją decyzji Emitenta o restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należą obie spółki przejmowane. Emitent informował o podjętej decyzji odnośnie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w raportach bieżących nr 2/2016 oraz nr 3/2016.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest produkcja urządzeń do przetwarzania i przesyłu energii elektrycznej, w tym w szczególności: produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja sprzętu instalacyjnego, produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, transport drogowy towarów, produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
Podstawowym przedmiotem działalności ZPUE HOLDING było świadczenie usług z zakresu rachunkowości, w tym w szczególności: działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi _hosting_i podobna działalność.
Podstawowym przedmiotem działalności ZPUE SILESIA była produkcja urządzeń do przetwarzania i przesyłu energii elektrycznej, w tym w szczególności: produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja elementów elektronicznych, produkcja sprzętu instalacyjnego, produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne, produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
Równocześnie Emitent informuje, iż wraz z powyższymi połączeniami zostały zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki Przejmującej. Tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany w tym zakresie został opublikowany raportem bieżącym nr 19/2016.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-11-26

+ więcej
  • EUR euro 4,4742 +0,07%  +0,32gr
  • USD dolar 3,7586 +0,08%  +0,30gr
  • GBP funt 5,0221 +0,24%  +1,20gr
  • CHF frank 4,1353 +0,44%  +1,82gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm