pieniadz.pl

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA _"Spółka"_ informuje, że Pan Adrian Kaźmierczak złożył rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 26 października 2016 roku. Panu Adrianowi Kaźmierczakowi zostały powierzone nowe zadania w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA.

Jednocześnie na posiedzeniu odbytym w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Panią Katarzynę Sobierajską. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.

Pani Katarzyna Sobierajska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pani Katarzyny Sobierajskiej, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej załączono do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm