pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: WINVEST (WIS)

Pełna nazwa BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RONDO ONZ 1 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 116 66 66
Prezes Paweł Narożny
Fax (22) 116 66 61
WWW www.balticbridge.com.pl
E-mail biuro@balticbridge.com.pl

Komunikaty spółki: WINVEST (WIS)

2016-10-24 15:43 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Investment S.A. w dniu 24 października 2016 roku.
2016-10-24 15:40 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A.
2016-10-20 21:26 Zawarcie listu intencyjnego
2016-09-30 16:41 Rezygnacja oraz powołanie Członka Zarządu W Investments S.A.
2016-09-30 16:33 Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej W Investments S.A.
2016-09-30 15:48 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Investment S.A. w dniu 30 września 2016 roku.
2016-09-30 15:45 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A.
2016-09-29 21:15 Zawarcie istotnej umowy
2016-09-29 21:11 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej W Investments S.A.
2016-09-29 17:47 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej W Investments S.A.
2016-09-26 17:13 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 października 2016 roku
2016-09-02 16:25 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2016 roku
2016-08-31 18:53 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-25 20:04 Wstępne, niezaudytowane, wyniki finansowe W Investments S.A. za I półrocze 2016
2016-08-05 13:07 Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
2016-06-29 21:34 Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów Dengold Capital Limited
2016-06-24 14:17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Investments S.A. w dniu 24 czerwca 2016 roku
2016-06-24 14:13 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A.
2016-06-15 19:48 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2016-05-23 18:55 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2016 roku
2016-05-13 18:58 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-05-12 21:51 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015
2016-05-09 18:28 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015
2016-05-02 21:51 Oszacowanie zobowiązań warunkowych Spółki z tytułu gwarancji udzielonych uczestnikom funduszy inwestycyjnych zamkniętych
2016-03-19 00:02 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 23:33 Raport roczny R 2015
2016-03-10 17:22 Wstępne, niezaudytowane, skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej W Investments S.A. za rok 2015
2016-03-10 16:43 Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów Dengold Capital Limited
2016-03-08 14:43 Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe W Investments S.A. za rok 2015
2016-02-16 20:21 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm