pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wielton SA (WLT)

Pełna nazwa WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RYMARKIEWICZ 6 98-300 WIELUŃ
Telefon (043) 843-45-10
Prezes Mariusz Golec
Fax (043) 843-12-73
WWW www.wielton.com.pl
E-mail info@wielton.com.pl
ISIN PLWELTN00012

Komunikaty spółki: Wielton SA (WLT)

2016-09-28 15:49 Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych
2016-09-07 18:55 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-09-05 13:58 Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych
2016-08-27 11:02 Zmiana metody konsolidacji sprawozdań finansowych spółki Fruehauf Expansion SAS oraz informacja o zmianie terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku
2016-08-25 14:29 Informacja o dostawach realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB
2016-08-03 15:35 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-13 16:28 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Wielton S.A.
2016-07-13 15:51 Pismo biegłego rewidenta – potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 27/2016
2016-07-12 15:41 Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2016-07-11 17:38 Informacja o dostawach realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland
2016-06-17 12:39 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą Spółki
2016-06-10 18:03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.
2016-06-06 20:05 Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 06.06.2016 r.
2016-06-06 19:53 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.
2016-06-06 18:47 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
2016-06-03 11:08 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2016 r.
2016-06-02 09:36 Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego stanu posiadania akcji Wielton S.A.
2016-05-31 15:45 Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok
2016-05-25 16:10 Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.
2016-05-16 18:48 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-13 16:27 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.
2016-05-10 14:01 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r.
2016-05-10 13:13 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 6 czerwca 2016 roku.
2016-04-29 17:46 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 17:43 Raport roczny SA-R 2015
2016-04-22 15:01 Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych
2016-03-30 09:40 Przekroczenie wartości zamówień na naczepy dla LINK Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.
2016-03-17 17:38 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.
2016-03-16 16:32 Zawarcie umowy ramowej z SAF – HOLLAND Polska Sp. z o.o. i SAF-HOLLAND GmbH.
2016-03-11 16:37 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm