pieniadz.pl

Wielton SA
Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 5 września 2016 roku dotyczącego umów kredytowych z BGŻ BNP PARIBAS S.A. _"Bank"_, Zarząd Wielton S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 września 2016 roku otrzymał od Banku obustronnie podpisane aneksy odpowiednio do poniższych umów:
• umowy kredytu rewolwingowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej udzielonego przez Bank w dniu 26 sierpnia 2008 roku, przyznającej Spółce kredyt do kwoty 17,9 mln zł,
• umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb udzielonego przez Bank w dniu 14 grudnia 2006 roku, przyznającej Spółce kredyt do kwoty 5 mln zł

Na mocy zawartych aneksów okres kredytowania został wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zawartymi aneksami oprocentowanie obu kredytów jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie obu kredytów stanowią :
• hipoteka łączna do sumy 34,35 mln zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, należących do Emitenta, wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej,
• cesja globalna cicha wierzytelności,
• pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Spółki prowadzonymi przez Bank.

Umowy zawierają zapisy dotyczące zobowiązań Spółki m.in. do utrzymywania na określonych poziomach wskaźników dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm