pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wandalex SA (WDX)

Pełna nazwa WDX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAŚMOWA 7 02-677 WARSZAWA
Telefon (22) 853 17 82
Prezes Marek Tadeusz Skrzeczyński
Fax (22) 8531748
WWW www.ri.wdx.pl
E-mail office@wdx.pl
ISIN PLWNDLX00024

Komunikaty spółki: Wandalex SA (WDX)

2016-10-20 16:13 Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w III kwartale br. i za III kwartały 2016 roku.
2016-09-29 16:08 Umowa o znacznej wartości
2016-09-22 14:28 Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
2016-09-05 13:53 Podpisanie umowy
2016-08-25 17:10 Korekta raportu okresowego
2016-08-24 20:51 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-05 14:52 Wybór oferty spółki przez kontrahenta
2016-07-20 17:15 Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych WDX S.A. za II kwartał i I półrocze 2016 roku.
2016-06-22 14:33 Korekta raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 16.06.2016 r.
2016-06-16 12:53 Akcjonariusze spółki posiadający co najmniej 5% głosów na WZA
2016-06-16 10:06 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej WDX S.A.
2016-06-16 10:05 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej WDX S.A.
2016-06-16 10:04 Uchwalenie wypłaty dywidendy
2016-06-16 10:02 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A.
2016-06-02 11:00 Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
2016-06-02 09:45 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-20 15:37 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki
2016-05-20 15:27 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-05-20 11:36 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki
2016-05-19 10:42 Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2015.
2016-05-19 08:12 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-05-11 17:56 QSr
2016-04-15 20:40 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-15 20:38 Raport roczny R 2015
2016-03-17 13:33 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
2016-02-23 19:06 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-23 10:50 Umorzenie akcji spółki
2016-01-29 15:33 Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej podpisanymi umowami, kryterium znaczącej umowy
2016-01-21 09:49 Transakcja na akcjach Spółki w roku 2015
2016-01-20 13:52 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm