pieniadz.pl

Wandalex SA
Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w III kwartale br. i za III kwartały 2016 roku.

20-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-20
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w III kwartale br. i za III kwartały 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. _Spółka_ z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy WDX w III kwartale br. i za III kwartały 2016 roku.

Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi WDX S.A. wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-wrzesień 2016 roku przez Spółkę oraz jednostki organizacyjne wchodzące w skład Grupy.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Grupy oraz Spółki za III kwartały 2016 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm