pieniadz.pl

Wandalex SA
Podpisanie umowy

05-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-05
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r., w którym poinformowano o wyborze oferty WDX S.A. przez spółkę Inter Cars Hungary z siedzibą w Budapeszcie _Węgry_ należącej do grupy Inter Cars na "Wykonanie projektu oraz realizację systemu przyjęcia, dystrybucji i składowania towarów w postaci układu przenośników wraz z wielopiętrową zabudową regałową" o wartości ok. 3,2 mln PLN, informuje o wpłynięciu do WDX S.A. w dniu 05 września 2016 r. podpisanej przez Inter Cars Hungary Umowy w powyższym przedmiocie.
Strony przewidziały w zawartej Umowie kary umowne za niedotrzymanie terminu jej realizacji. Wysokość kar umownych nie przekracza 5% wartości przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm