pieniadz.pl

Vistula SA
Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
VISTULA GROUP
Temat
Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 31/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku zawiadamia, iż zgodnie z pozyskaną przez Spółkę informacją, w dniu 12 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji 473.973 _czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy_ akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz z emisji 1.980.000 _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E.

W związku z powyższym Spółka ponownie informuje, iż kapitał zakładowy Spółki po objęciu akcji serii L i N przez osoby uprawnione wynosi obecnie 37.665.932,80 zł _trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy_ i dzieli się na 177.174.964 _sto siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery_ akcje o wartości nominalnej 20 gr _dwadzieścia groszy_ każda.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm