pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Ulma SA (ULM)

Pełna nazwa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOSZAJEC 50 05-840 BRWINÓW
Telefon (022) 506-70-00
Prezes Rodolfo Carlos Muniz Urdampilleta
Fax (022) 814-31-31
WWW www.ulma-c.pl
E-mail info@ulma-c.pl
ISIN PLBAUMA00017

Komunikaty spółki: Ulma SA (ULM)

2016-09-15 14:47 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
2016-09-07 09:18 Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta
2016-08-30 07:59 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-16 15:20 Wybór Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję
2016-06-16 15:18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2016 r.
2016-06-16 15:16 Powołanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję
2016-06-16 15:16 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2016 r.
2016-06-01 10:24 Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.
2016-05-19 13:05 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.
2016-05-19 11:25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.
2016-05-12 08:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 11:55 Wybór biegłego rewidenta
2016-03-17 08:02 RS
2016-03-17 08:00 R
2016-03-14 09:28 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok
2016-01-15 10:54 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-30 12:06 Zawarcie znaczącej umowy
2015-11-13 07:58 QSr
2015-11-10 10:19 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.
2015-09-25 13:55 Zmiana prokury
2015-08-14 07:48 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-11 09:46 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego
2015-08-07 11:16 Powołanie osoby zarządzającej
2015-08-07 11:15 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-07-30 09:30 Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Emitenta
2015-06-16 15:42 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r.
2015-06-16 15:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r.
2015-06-11 11:09 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2015 r.
2015-05-20 09:17 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.
2015-05-20 09:14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm