pieniadz.pl

Ulma SA
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

15-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-15
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu _dalej "Emitent"_ zawiadamia, iż w dniu 15 września 2016 r. został zawarty przez Emitenta z ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati, Hiszpania, aneks zmieniający umowę pożyczki zawartą dnia 30 grudnia 2015 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Na mocy zawartego aneksu przesunięto termin zwrotu kwoty pożyczki w następujący sposób:
a_ dla kwoty 20.000.000 PLN _dwadzieścia milionów złotych_ wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami - na dzień 16 czerwca 2017 roku.
b_ dla kwoty 12.000.000 PLN _dwanaście milionów złotych_ wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami - na dzień 30 grudnia 2017 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pożyczki pozostały bez zmian. Jednocześnie dokonano odpowiednich zmian do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na majątku ULMA C y E, S. Coop., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Powyższe zmiany pozwolą na optymalizację kosztów finansowania bieżących potrzeb produkcyjnych w grupie kapitałowej, w tym również dla ULMA Construccion Polska. S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm