pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Triton Development SA (TRI)

Pełna nazwa TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRÓJECKA 194 02-390 WARSZAWA
Telefon (22) 393 62 20; 393 62 00
Prezes Magdalena Szmagalska
Fax (22) 3936221; 3936201
WWW www.tritondevelopment.pl
E-mail sekretariat@tritondevelopment.pl
ISIN PLASMOT00030

Komunikaty spółki: Triton Development SA (TRI)

2016-08-31 17:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-28 16:22 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 27.06.2016 r. co najmniej 5% głosów
2016-06-27 16:34 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 roku
2016-06-23 14:51 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2017
2016-06-01 19:17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał
2016-05-23 16:27 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2016-05-13 17:13 QSr
2016-05-09 16:17 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2016-05-05 16:59 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2016-04-29 20:37 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 18:15 Raport roczny R 2015
2016-04-27 17:27 Oświadczenia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji
2016-04-25 17:25 Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej
2016-02-29 17:44 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-01-27 12:27 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2016
2016-01-26 16:08 Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
2016-01-25 16:50 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2016-01-21 16:15 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 14.01.2016 r. co najmniej 5% głosów
2016-01-14 17:06 Powołanie członków Rady Nadzorczej
2016-01-14 17:01 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 roku
2015-12-10 18:17 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał
2015-11-27 17:22 Oświadczenie Agiofunds TFI SA o zawarciu porozumienia pomiędzy podmiotami, w wyniku którego podmioty łącznie przekroczyły próg posiadania powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2015-11-13 17:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-09 18:42 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości w spółce zależnej
2015-10-09 16:37 Spełnienie się warunku znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną
2015-10-09 16:31 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2015-09-10 14:38 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną
2015-08-31 17:12 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-26 14:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.08.2015 r. co najmniej 5% głosów
2015-08-21 18:55 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm