pieniadz.pl

Triton Development SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
TRITON DEVELOPMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
TRITON Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-390 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grójecka 194
_ulica_ _numer_
022 393 62 20 022 393 62 21
_telefon_ _fax_
sekretariat@tritondevelopment.pl www.tritondevelopment.pl
_e-mail_ _www_
5220000714 012658003
_NIP_ _REGON_
Ecovis System Rewident Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży 14 751 18 269 3 367 4 419
II. Wynik brutto ze sprzedaży _50_ _348_ _11_ _84_
III. Wynik brutto _2 732_ _3 779_ _624_ _914_
IV. Wynik netto _2 984_ _4 150_ _681_ _1 004_
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 025 11 183 462 2 705
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _95_ 1 746 _22_ 422
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _627_ _15 488_ _143_ _3 746_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 1 303 _2 559_ 297 _619_
IX. Na dzień 30.06.2016 Na dzień 31.12.2015 Na dzień 30.06.2016 Na dzień 31.12.2015
X. Aktywa, razem 118 015 120 602 26 667 28 300
XI. Zobowiązania razem 31 002 30 605 7 005 7 182
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 222 28 661 5 021 6 726
XIII. Kapitał własny 87 013 89 997 19 662 21 119
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 753 5 974
XV. Liczba akcji _w szt._ 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,67 14,14 3,09 3,32
XVII. Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2016 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2015 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2016 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2015
XVIII. 1 449 1 713 331 414
XIX. Wynik brutto ze sprzedaży 651 831 149 201
XX. Wynik brutto _285_ _409_ _65_ _99_
XXI. Wynik netto _276_ _427_ _63_ _103_
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 793 243 409 59
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _2 479_ _364_ _566_ _88_
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 489 - 112 -
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem _197_ _121_ _45_ _29_
XXVI. Na dzień 30.06.2016 Na dzień 31.12.2015 Na dzień 30.06.2016 Na dzień 31.12.2015
XXVII. Aktywa, razem 92 197 90 632 20 833 21 268
XXVIII. Zobowiązania razem 2 905 1 064 656 250
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 267 999 512 234
XXX. Kapitał własny 89 292 89 568 20 177 21 018
XXXI. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 753 5 974
XXXII. Liczba akcji _w szt._ 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 14,03 14,07 3,17 3,30
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm