pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zmiana Prokurenta Spółki

19-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-19
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zmiana Prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż na wniosek zainteresowanego w dniu 18/03/2016 Prezes Zarządu podjął uchwałę o odwołaniu prokury panu Tomaszowi Bukowskiemu.

Jednocześnie Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż w dniu 18 marca 2016 roku powołał pana Jarosława Czernka na Prokurenta Spółki. Zgodnie z rezygnacją, o której mowa w Raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 18/03/2016, pan Jarosław Czernek obecnie nie pełni w Spółce żadnych innych funkcji.

Pan Jarosław Czernek jest absolwentem prawa Uniwersytu Karola w Pradze _Republika Czeska_, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley _Stany Zjednoczone_ i Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie _Republika Federalna Niemiec_. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika w Czechach, Anglii i Walii oraz stanu Nowy Jork w USA. W swojej 13-letniej karierze zawodowej pracował dla wielu międzynarodowych firm prawniczych w Pradze, Londynie i Nowym Jorku. Obecnie zajmuje stanowisko Investment Partnera w funduszu Rockaway Capital.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Jarosław Czernek nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm