pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 14 kwietnia 2016 roku

18-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 14 kwietnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 401 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 kwietnia 2016 roku _czwartek_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 _III piętro_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm