pieniadz.pl

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

01-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2016 z dnia 11 lutego 2016 r., Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. do spółki w 100% zależnej od Emitenta, tj. ORLEN Transport S.A. z siedzibą w Płocku _"ORLEN Transport"_ wpłynęło postanowienie z dnia 23 marca 2016 r. o dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze ruchomości i zbywalnych praw majątkowych wchodzącym w skład przedsiębiorstwa ORLEN Transport _"Przedmiot Zastawu"_ na mocy umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _"Zastawnik"_ a ORLEN Transport w dniu 3 marca 2016 r. _"Umowa Zastawu"_ i wpisu zastawu do rejestru zastawów w dniu 24 marca 2016 r.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z gwarancji udzielonej przez ORLEN Transport za terminowe wykonanie przez kredytobiorców zobowiązań wynikających z umowy kredytów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 62.000.000 zł.

Aktywa _Przedmiot Zastawu_ zostały uznane za znaczące z uwagi na to, że ich wartość zgodnie z Umową Zastawu _tj. kwota 84.542.595,00 zł_ przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, a ponadto wartość Przedmiotu Zastawu przekracza 1.000.000 euro.

Umowa obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym Przedmiotu Zastawu nie jest umową z podmiotem powiązanym. Brak powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm