pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
83-110 Tczew
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rokicka 16
_ulica_ _numer_
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
_telefon_ _fax_
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
_e-mail_ _www_
5932432396 193108360
_NIP_ _REGON_
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży 62 625 65 286 14 965 15 584
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 1 066 4 359 255 1 041
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 643 3 303 154 788
IV. Zysk _strata_ netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 457 2 616 267 539
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 457 2 616 109 625
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 547 8 507 1 564 2 031
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 784 130 665 31
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 905 -9 312 -2 128 -2 223
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 426 -675 102 -161
X. Aktywa razem 58 813 59 168 13 801 13 882
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 304 35 794 8 050 8 398
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 12 113 17 037 2 842 3 997
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 22 191 18 757 5 207 4 401
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 509 23 374 5 751 5 484
XV. Kapitał zakładowy 638 638 150 150
XVI. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVII. Zysk _strata_ netto na akcję 0,07 0,41 0,02 0,10
XVIII. 0,07 0,41 0,02 0,10
XIX. Wartość księgowa na akcję 3,84 3,66 0,90 0,86
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,84 3,66 0,90 0,86
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm