pieniadz.pl

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

26-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-26
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 26 lutego 2016r. otrzymał od Członków Zarządu Spółki i Prokurenta Spółki zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach, których przedmiotem było objęcie akcji na okaziciela serii G Trans Polonia S.A. _"Akcje_:

- zawiadomienie Prezesa Zarządu o fakcie objęcia dniu 22 lutego 2016 r. przez spółkę Euro Investor Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Euro Investor"_ 4.915.000 sztuk Akcji po cenie 3,00 zł _trzy złote 00/100_ za sztukę. Euro Investor jest podmiotem powiązanym z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie _Euro Investor jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Prezesa Zarządu, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym_,
- zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu Spółki o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016r., łącznie 33.333 sztuk Akcji po cenie 3,00 _trzy złote 00/100_ za sztukę,
- zawiadomienie Członka Zarządu Spółki o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016r., łącznie 33.334 sztuk Akcji po cenie 3,00 _trzy złote 00/100_ za sztukę,
- zawiadomienie Prokurenta Spółki o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016r., łącznie 33.333 sztuk Akcji po cenie 3,00 _trzy złote 00/100_ za sztukę.

Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte poprzez umowy cywilnoprawne.
Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm