pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TelForceOne SA (TFO)

Pełna nazwa TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKA 119 50-428 WROCŁAW
Telefon (071) 327-20-00
Prezes Sebastian Sawicki
Fax (071) 327-20-09
WWW www.telforceone.com
E-mail zarzad@telforceone.com
ISIN PLTFONE00011

Komunikaty spółki: TelForceOne SA (TFO)

2014-06-05 22:15 Korekta raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-06-04 14:07 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-06-02 18:54 Rekomendacja Zarządu TelForceOne S.A. dot. ustalenia prawa do dywidendy za rok 2013 oraz terminu wypłaty dywidendy.
2014-05-15 01:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-04-25 22:16 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2014-04-25 21:49 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A.
2014-03-28 11:15 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-03-24 10:10 PLAN ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE W ROKU 2014
2014-03-20 07:13 Raport roczny R 2013
2014-03-12 16:37 Zmiana(skrócenie) terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.
2014-03-04 16:53 Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.
2014-02-07 18:19 Zawiadomienie o akcjonariusza TelForceOne S.A. – pośrednie nabycie akcji Spółki
2014-02-07 18:11 Zawiadomienie od Akcjonariusza TelForceOne S.A. – pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji Spółki
2014-01-20 23:13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
2014-01-20 23:02 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-10 22:13 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-12-12 16:07 Umowa faktoringowa z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2013-12-02 09:21 Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (prolongata limitu wierzytelności)
2013-11-21 07:49 Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.
2013-11-14 07:26 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2013-10-25 18:19 Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem
2013-10-14 11:48 Szacunkowa wartość sprzedaży spółki TelForceOne S.A. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2013 r.
2013-09-30 14:33 Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2013-08-27 07:28 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-08-21 12:19 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 r.
2013-07-10 11:41 Szacunkowa wartość sprzedaży spółkiTelForceOne S.A. w kwietniu, maju i czerwcu 2013 r.
2013-06-17 11:27 Umowa z Selgros Sp. z o.o.
2013-06-15 07:33 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku
2013-06-15 07:27 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki TelForceOne S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku.
2013-06-13 08:55 Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm