pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TelForceOne SA (TFO)

Pełna nazwa TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKA 119 50-428 WROCŁAW
Telefon (071) 327-20-00
Prezes Sebastian Sawicki
Fax (071) 327-20-09
WWW www.telforceone.com
E-mail zarzad@telforceone.com
ISIN PLTFONE00011

Komunikaty spółki: TelForceOne SA (TFO)

2015-06-11 12:43 Rekomendacja Zarządu TelForceOne S.A. dot. ustalenia prawa do dywidendy za rok 2014 oraz terminu wypłaty dywidendy
2015-06-03 18:31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku
2015-05-15 07:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-03-23 06:58 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-23 06:54 Raport roczny R 2014
2015-01-13 15:47 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-01-13 10:37 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-23 14:00 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2014-12-23 14:00 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A.
2014-12-23 13:59 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – zbycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2014-12-23 13:59 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A.
2014-12-22 09:37 Umowa z Makro Cash and Carry Polska SA
2014-11-25 16:09 Aneks do umowy o kredyt odnawialny w EURO z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2014-11-25 16:02 Aneks do umowy o kredyt odnawialny w PLN z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2014-11-25 15:54 Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2014-11-14 06:24 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-06 09:30 Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem
2014-10-29 12:15 Umowa z CreditAgricole Bank Polska S.A.
2014-10-13 14:37 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-10-13 14:15 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-10-13 14:05 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-08-28 02:07 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-26 20:06 Zmiana (skrócenie) terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2014 rok
2014-07-01 11:57 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych
2014-07-01 11:51 Powołanie Zarządu na nową kadencję
2014-07-01 11:28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014-07-01 11:08 Powołanie V Kadencji Rady Nadzorczej
2014-07-01 09:26 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A.. S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy.
2014-07-01 09:03 Treść podjętych uchwał na ZWZA 2014 TelForceOne S.A.
2014-06-14 10:17 Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm