pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TelForceOne SA (TFO)

Pełna nazwa TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKA 119 50-428 WROCŁAW
Telefon (071) 327-20-00
Prezes Sebastian Sawicki
Fax (071) 327-20-09
WWW www.telforceone.com
E-mail zarzad@telforceone.com
ISIN PLTFONE00011

Komunikaty spółki: TelForceOne SA (TFO)

2016-03-21 07:26 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 07:21 Raport roczny R 2015
2016-03-10 15:03 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów
2016-01-29 14:07 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-29 08:28 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-29 08:24 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-27 08:35 Ustanowienie hipoteki
2016-01-19 11:58 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną myPhone Sp. z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
2015-12-15 16:16 Umowa o kredyt inwestycyjny
2015-12-15 16:11 Umowa o walutowy kredyt inwestycyjny
2015-12-15 16:05 Umowa o kredyt w rachunku bieżącym
2015-12-15 16:00 Oświadczenia o zamiarze wcześniejszych spłat kredytów w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2015-12-11 09:20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-11-27 10:01 Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2015-11-16 07:16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-20 15:47 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A.
2015-10-06 15:29 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAMIARU W PRZEDMIOCIE NABYWANIA AKCJI
2015-09-04 16:38 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2015-09-04 16:33 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A.
2015-09-04 16:29 Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. – zbycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
2015-09-04 16:24 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH TELFORCEONE S.A
2015-08-31 07:00 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-31 15:51 Umowa z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2015-07-31 15:43 Aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2015-07-15 22:19 Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.
2015-06-29 16:21 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku
2015-06-29 16:17 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
2015-06-29 16:13 Treść podjętych uchwał na ZWZ TelForceOne S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku
2015-06-12 16:10 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku TelForceOne S.A. za rok 2014
2015-06-12 16:04 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm