pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TelForceOne SA (TFO)

Pełna nazwa TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKA 119 50-428 WROCŁAW
Telefon (071) 327-20-00
Prezes Sebastian Sawicki
Fax (071) 327-20-09
WWW www.telforceone.com
E-mail zarzad@telforceone.com
ISIN PLTFONE00011

Komunikaty spółki: TelForceOne SA (TFO)

2016-07-22 20:27 Zabezpieczenie Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
2016-07-22 20:21 Umowa kredytu na limit akredytywy
2016-07-22 20:16 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-22 20:11 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-22 20:02 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne SA na dzień 17 sierpnia 2016 roku
2016-07-22 17:46 Żądanie Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A.
2016-07-20 11:42 Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza
2016-07-15 15:23 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-15 15:19 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-15 15:07 Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-07-15 15:01 Informacja o pośrednim nabyciu 2 139 284 akcji TelForceOne S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.
2016-07-15 14:58 Informacja o nabyciu 2 139 284 akcji TelForceOne S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 maja 2016 r.
2016-07-05 15:43 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
2016-07-04 09:12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-07-01 15:28 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
2016-07-01 12:23 Treść podjętych uchwał na ZWZ TelForceOne S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-23 12:16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, którzy wzieli udział w Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku
2016-06-21 13:47 Treść uchwał podjętych na NWZ TelForceOne S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
2016-06-16 14:38 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych
2016-06-16 11:31 Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza
2016-06-10 16:18 Ustanowienie zastawu
2016-06-07 16:17 Opinia Zarządu TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ograniczenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji
2016-06-01 12:35 Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza
2016-05-30 15:09 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku
2016-05-24 16:28 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 20 czerwca 2016 roku
2016-05-16 17:24 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 16:12 Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A.
2016-05-02 10:12 Informacja o zamiarze ujęcia w raporcie kwartalnym za I kw. 2016 roku odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
2016-04-11 16:20 Korekta raportu bieżącego nr 4/2016 w sprawie zawiadomienia o nabyciu akcji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
2016-04-01 15:53 Wykreślenie hipoteki umownej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm