pieniadz.pl

TelForceOne SA
Korekta zawiadomienia akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.

01-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Korekta zawiadomienia akcjonariusza TelForceOne S.A. – nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu 1 września 2016 roku otrzymał korektę zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa"_, o nabyciu akcji Spółki przez Kaps Investment Sp. z o.o.
Zawiadomienie, którego dotyczy korekta zostało przekazane przez Spółkę raportem bieżącym numer 41/2016 w dniu 28 lipca 2016 roku.
Zgodnie z informacją o korekcie zawiadomienia, skorygowano przedmiotowe zawiadomienie zakresie pkt 2.
Było:
2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 6 478 979 akcji Spółki, co stanowiło 79,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 6 478 979 głosów, co stanowiło 76,05 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Jest :
2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 6 478 979 akcji Spółki, co stanowiło 79,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 6 478 979 głosów, co stanowiło 79,05 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm