pieniadz.pl

TelForceOne SA
Zabezpieczenie Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Zabezpieczenie Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki TelForceOne S.A. _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2016 roku, Emitent dokonał poręczenia wekslowego tytułem zabezpieczenia Umowy o limit akredytywy do kwoty 5.000.000,00 PLN _raport bieżący 33/2016_ zawartej przez spółkę zależną Emitenta myPhone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 22 lipca 2016 roku z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krajowy Rejestr Sądowy Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS numer 0000008723.

W związku z powyższym Bank ma prawo:
1_ wypełnić weksel w każdym czasie w przypadku powstania wierzytelności Banku wynikających z Umowy na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom Banku,
2_ opatrzyć weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając Poręczyciela wekslowego o tym każdorazowo listem poleconym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm