pieniadz.pl

TelForceOne SA
Żądanie Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A.

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Żądanie Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne SA _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym akcjonariusz posiadający ponad 76% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. spółka Kaps Investment Sp. z o.o. _"Akcjonariusz"_, wystąpiła na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do Zarządu Spółki z pisemnym żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne i umieszczenia w porządku obrad spraw dotyczących:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie obrad.
Akcjonariusz załączył projekty w/w uchwał i wskazał, iż żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ma na celu podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i jest uzasadnione zamiarem wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Akcjonariusz wskazał, że w dniu 17 maju 2016 roku ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. A nadto, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczne z uwagi na regulacje art. 91 Ustawy o Ofercie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm