pieniadz.pl

TelForceOne SA
Opinia Zarządu TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ograniczenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji

07-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-07
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Opinia Zarządu TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ograniczenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 24 maja 2016 w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 r., Zarząd spółki TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, "Emitent" informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie Opinii Zarządu TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ograniczenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji.
W załączeniu Zarząd przekazuje Opinię Zarządu TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ograniczenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm