pieniadz.pl

TelForceOne SA
Wykreślenie hipoteki umownej

01-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Wykreślenie hipoteki umownej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A._dalej "Emitent"_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 1 kwietnia 2016 roku, otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 15 marca 2016 roku wpisu o wykreśleniu hipoteki umownej do kwoty 65.000.000,00 złotych dokonanego na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, wskazanych w raportach bieżących nr 17/2011, 18/2011, 19/2011 na prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 119, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00047398/7.
O dokonaniu wpisu Emitent informował raportem bieżącym 25/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
Wykreślenie nastąpiło w związku z przedterminową spłatą zobowiązań, o których Emitent informował raportem bieżącym 21/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku.
Z miejsca w/w opróżnionego miejsca hipotecznego korzysta hipoteka umowna ustanowiona na podstawie umów kredytowych do kwoty 72.000.000,00 złotych _słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych_ na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _raport bieżący nr 2/2016 z 26 stycznia 2016 roku_, na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych wskazanych w raportach bieżących nr 22/2015, 23/2015, 24/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku a związanych z całkowitą spłatą zobowiązań kredytowych wynikających z umów kredytowych w Raiffeisen Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _raport bieżący nr 21/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm