pieniadz.pl

TelForceOne SA
Umowa z Credit Agricole Bank Polska S.A.

31-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-31
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Umowa z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 lipca 2015 roku zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu Umowę kredytu w rachunku bieżącym (kredyt odnawialny), którego przedmiotem jest finansowanie kapitału obrotowego.
Wartość kredytu wynosi 2.150.000,00 USD (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 8.117.110,00 PLN (słownie: osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sto dziesięć złotych ) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.
Przy czym od dnia 01 marca 2016 r. kwota Kredytu zostanie obniżona do 1.600.000,00 USD (słownie: jeden milion sześćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 6.040.640,00 PLN (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.
Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 29 lipca 2016 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm