pieniadz.pl

TelForceOne SA
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

29-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-29
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. podjęło uchwałę nr 15/ZWZ/2015 o wypłacie dywidendy w wysokości 819.584,80 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 września 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 października 2015 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 8 195 848 akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm