pieniadz.pl

TelForceOne SA
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku TelForceOne S.A. za rok 2014

12-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku TelForceOne S.A. za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku, informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto TelForceOne S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w którym zarekomendowano wypłatę dywidendy w wysokości 819.584,80 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję oraz zaproponowano aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 września 2015 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła 7 października 2015 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto TelForceOne S.A. za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm