pieniadz.pl

TelForceOne SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

12-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TelForceOne S.A. ("Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2015 rok.

Dane o podmiocie:
ECA Seredyński i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie ul. Moniuszki 50, nr podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych 3115.

Spółka TelForceOne S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
1) w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2014 r.
2) badania i przeglądu sprawozdań finansowych w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. i badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2014 rok.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 12 czerwca 2015 roku.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę zasadami dobrych praktyk notowanych na GPW.

Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego przeglądu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm