pieniadz.pl

TelForceOne SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

01-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TelForceOne S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w związku § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2014 rok.

Dane o podmiocie:
ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie ul. Moniuszki 50, nr podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych 3115.

Spółka TelForceOne S.A. nie korzystała z usług wybranego podmiotu.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 30 czerwca 2014 roku.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę zasadami dobrych praktyk notowanych na GPW.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm