pieniadz.pl

TelForceOne SA
Powołanie Zarządu na nową kadencję

01-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A., działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn.zm.), informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu III kadencji, Rada Nadzorcza TelForceOne S.A. podjęła uchwały , na mocy których ustalono skład Zarządu na nową, wspólną, IV kadencję.
Powołano Zarząd w składzie:
Pan Sebastian Sawicki – Prezes Zarządu
Pan Wiesław Żywicki – Wiceprezes Zarządu
Pan Adam Kowalski – Członek Zarządu

Życiorysy powołanych osób stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm