pieniadz.pl

Synthos SA
Korekta raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 dotyczącego przekroczenia 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016 kor
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 dotyczącego przekroczenia 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ informuje, iż w raporcie bieżącym nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska w informacji co do ilości głosów przysługujących Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _"Aviva OFE"_ na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie 40/2016 zdanie:

"Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 28 września 2016 roku Aviva OFE posiadał 64.612.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,88% kapitału zakładowego _wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 64.512.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,88% ogólnej liczby głosów."

prawidłowo powinno mieć następujące brzmienie:

"Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 28 września 2016 roku Aviva OFE posiadał 64.612.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,88% kapitału zakładowego _wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 64.612.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,88% ogólnej liczby głosów."
W pozostałym zakresie informacje pozostają niezmienione.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm