pieniadz.pl

Swissmed SA
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

23-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-23
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, że na podstawie uchwał, od numeru 16 do numeru 20, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 23 września 2016 r. zostało powołanych pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. Zarząd poniżej przedstawia informacje dotyczące poszczególnych członków Rady Nadzorczej:

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Rafał Litwic nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Pan Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Zbigniew Gruca nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Barbara Ratnicka – Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Bruno Hangartner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Paweł Sobkiewicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 100/2011 wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Fundacji Polski Instytut Dyrektorów w latach 2011-2015.
1995-2000 Dom Maklerski BGK S.A., Kierownik Działu Emisji Papierów Wartościowych
2000- 2001 KFD Paola Sp. z o.o. w Szczecinie - Prezes Zarządu
2001 FMS Polmo S.A. w Szczecinie - Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny
2002 TUnŻ Allianz Polska S.A. - Konsultant Finansowy, Trener
2002 - 2005 TUiR Warta S.A. - Dealer Ubezpieczeniowy
2002- nadal Media & Finanse Partner Paweł Sobkiewicz - Działalność gospodarcza
2003 - 2005 CONTRACTUS Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający
2005 - 2016 Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny
2007 - 2016 Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu
2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2015 – nadal Członek Rady Autoryzowanych Doradców komitetu doradczego przy GPW
Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Paweł Sobkiewicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
2006 – nadal SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2011 PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,
2007 - 2016 Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu
2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2012 - 2013 APS Energia S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2012 - 2014 MEGA SONIC S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2013 - 2016 PLANTATOR S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2013 – nadal PiLab S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2016- nadal VR VISIO Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej
Grupa Retro Sp. z o.o. w Krakowie - 6 udziałów _15%_,
AP Doradcy Sp z o.o. w Konstancinie-Jeziornej - 100 udziałów _50%_,
2E Investments Ltd. W Nikozji _Cypr_ - _50%_.
Enax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 1400 udziałów _93,34%_.
Pan Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Paweł Sobkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm