pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Suwary SA (SUW)

Pełna nazwa SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIOTRA SKARGI 45/47 95-200 PABIANICE
Telefon (042) 225-22-05; 215-51-74; 215-43-53
Prezes Walter Tymon Kuskowski
Fax (042) 214-53-31
WWW www.suwary.com.pl
E-mail office@suwary.com.pl
ISIN PLSUWAR00014

Komunikaty spółki: Suwary SA (SUW)

2016-11-03 10:32 Korekta raportu bieżącego 22/2016 Podpisanie znaczącej umowy
2016-11-02 14:48 Podpisanie znaczącej umowy
2016-10-25 16:41 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku
2016-10-11 11:29 Korekta do pozostałych informacji do raportów okresowych za okresy: za III i IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 oraz I i III kwartał roku obrotowego 2015/2016, dotycząca informacji o poręczeniach i gwarancjach
2016-09-26 14:30 Informacja poufna w sprawie rozwiązania rezerwy
2016-09-08 21:43 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
2016-08-12 08:28 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-08-03 17:54 Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2015/2016
2016-07-04 14:29 Informacja poufna o decyzji w sprawie postępowania
2016-06-02 19:37 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji
2016-05-31 17:53 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-05-19 12:08 Korekta raportu bieżącego 10/2016
2016-05-16 20:04 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015/2016
2016-04-19 14:58 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-04-18 15:20 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.
2016-04-18 15:11 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.
2016-04-18 15:04 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-04-07 18:01 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-07 17:41 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 1/2016
2016-03-25 15:01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.03.2016 r.
2016-03-22 21:56 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 22.03.2016 r.
2016-02-24 17:08 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2016-02-12 18:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-02-01 16:34 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.
2016-02-01 12:19 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-01 12:15 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-27 23:04 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-01-27 22:12 Raport roczny R 2015
2016-01-26 21:47 Postanowienie o prawomocnym wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
2016-01-25 18:11 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm