pieniadz.pl

Suwary SA
Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Zarząd Suwary S.A. _Emitent_ przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku:
31.01.2017 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015/2016
31.01.2017 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015/2016
01.03.2017 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016/2017
28.06.2017 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2016/2017
29.08.2017 – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2016/2017
Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:
•zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu okresowego za II i IV kwartał roku obrotowego 2016/2017;
•zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2016/2017 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;
•zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm