pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Stalprofil SA (STF)

Pełna nazwa STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROŹDZIEŃSKIEGO 11A 41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
Telefon (032) 795-51-46; 792-83-22
Prezes Jerzy Bernhard
Fax (032) 795-56-12
WWW www.stalprofil.com.pl
E-mail biuro@stalprofil.com.pl
ISIN PLSTLPF00012

Komunikaty spółki: Stalprofil SA (STF)

2016-10-28 14:11 Informacja o wyborze przez OGP Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina".
2016-10-19 08:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A.
2016-10-14 14:35 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA
2016-10-14 14:33 Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. przez akcjonariuszy łączących się spółek.
2016-10-12 14:44 Podjęcie decyzji przez Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów
2016-09-23 10:23 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.
2016-09-01 15:56 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
2016-09-01 15:53 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
2016-08-30 07:59 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-19 08:42 Zawarcie umów z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. na dostawy wyrobów hutniczych
2016-08-16 11:38 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A.
2016-07-29 10:35 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. ze ZRUG Zabrze S.A.
2016-07-29 10:33 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Stalprofil SA i ZRUG Zabrze S.A.
2016-07-07 10:17 Nabycie akcji ZRUG Zabrze S.A. od IZOSTAL S.A.
2016-07-05 15:55 Przyjęcie Planu działań Grupy, wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów
2016-07-04 13:59 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
2016-06-23 10:07 Informacja osoby obowiązanej o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki
2016-06-15 12:33 Udzielenie poręczenia spółce zależnej IZOSTAL S.A.
2016-06-01 10:30 Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.
2016-05-13 07:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 09:12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 6.05.2016r.
2016-05-06 14:14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA
2016-05-06 14:10 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015
2016-04-08 15:15 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA
2016-04-08 15:07 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA
2016-04-08 15:05 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-04-08 15:03 Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2015.
2016-04-06 15:09 Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.
2016-03-21 07:53 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 07:52 Raport roczny R 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm