pieniadz.pl

Stalprofil SA
Informacja o wyborze przez OGP Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina".

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFI
Temat
Informacja o wyborze przez OGP Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina".
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 28 października 2016 r. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_, oferty złożonej przez Konsorcjum firm _Wykonawcy_ w składzie:
1.TESGAS S.A., z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo – Lider Konsorcjum;
2.IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie – Partner Konsorcjum;
3.ZRUG ZABRZE S.A., z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Magazynowej 6, 41-807 Zabrze – Partner Konsorcjum;
4.Friedrich VORWERK KG _GmbH&Co_, z siedzibą w Tostedt, przy Niedersachsenstraße 19-21, D-21255 Tostedt, Niemcy – Partner Konsorcjum;
jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina" Znak postępowania: ZP/2015/05/0063/PI" _Zamówienie_.

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty wynosi 154.000 tys. PLN netto, co stanowi 189.420 tys. PLN brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację Zamówienia w terminie 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
O zawarciu przez w/w Konsorcjum umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na realizację przedmiotowego zadanie oraz o udziale w jego realizacji spółek IZOSTAL S.A. i ZRUG Zabrze S.A., należących do Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm