pieniadz.pl

Stalprofil SA
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

23-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-23
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFI
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 23 września 2016 roku STALPROFIL SA otrzymał od Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przedłuża termin dostępności limitu w wysokości 75.000.000,00 PLN, do dnia 22 września 2019 r. Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A..
W ramach udzielonego limitu STALPROFIL SA może korzystać z kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 10.000.000,00 PLN, kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do wysokości 50 % limitu tj. równowartości kwoty 37.500.000,00 PLN , gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do wysokości równowartości 52.500.000,00 PLN, akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do wysokości równowartości 52.500.000, 00 PLN, przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 75.000.000,00 PLN.
Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:
1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,
2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,
3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,
4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm