pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sonel SA (SON)

Pełna nazwa SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STANISŁAWA WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA
Telefon (074) 85-83-800
Prezes Krzysztof Wieczorkowski
Fax (074) 85-83-809
WWW www.sonel.pl
E-mail sonel@sonel.pl
ISIN PLSONEL00011

Komunikaty spółki: Sonel SA (SON)

2016-10-05 19:34 Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy, przez spółkę zależną FOXYTECH Sp. z o.o,. liczników do Tauron Dystrybucja SA
2016-10-03 07:54 Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-09-27 07:56 Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-09-22 08:56 Utworzenie spółki zależnej w USA
2016-09-13 10:33 Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeSp
2016-08-31 07:44 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-07-19 12:16 Umowa partnerska trójstronna z firmami TIM S.A. i ROTOPINO.PL S.A.
2016-06-23 10:50 Umowa znacząca z firmą MERAZET S.A.
2016-06-14 09:01 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2016-06-13 14:28 Postanowienie o wpisie w KRS nowej treści Statutu
2016-06-07 16:15 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2016-06-07 10:13 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2016-05-13 07:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-21 14:44 Powołanie Zarządu SONEL S.A.
2016-04-20 09:59 Zgoda Rady Nadzorczej SONEL S.A. na zawiązanie przez SONEL S.A. spółki w USA
2016-04-20 09:27 Powołanie członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2016-04-20 09:02 Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.
2016-04-20 08:41 Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 19.04.2016r.
2016-04-20 08:30 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA SONEL S.A. w dniu 19.04.2016 r.
2016-04-14 20:21 Kandydatury na członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2016-03-24 14:44 Umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg
2016-03-24 14:05 Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2016-03-18 07:48 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 07:45 Raport roczny R 2015
2016-03-16 09:16 Opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy
2016-03-04 10:56 Informacja o dywidendzie
2016-02-11 12:05 Powzięcie decyzji o rozpoczęciu działań związanych z zawiązaniem spółki w USA
2016-02-05 16:17 Umowa znacząca z LE Bester Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 19ABeBester Sp. z o.o. Jana III Sobieskiego 19 A, 58-263 Bielawaster Sp. z o.o. Jana III
2016-01-28 12:37 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-11-13 07:15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm