pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Skyline Investment SA (SKL)

Pełna nazwa SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 18 LOK.3B 02-797 WARSZAWA
Telefon (022) 859-17-80
Prezes Waldemar Skarżyński
Fax (022) 859-17-90
WWW www.skyline.com.pl
E-mail konsulting@skyline.com.pl
ISIN PLSKLNW00011

Komunikaty spółki: Skyline Investment SA (SKL)

2016-11-04 11:04 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 2 grudnia 2016 r.
2016-11-04 10:53 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2016 r.
2016-09-15 12:53 Rezygnacja członka rady nadzorczej
2016-08-31 07:50 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-26 15:44 Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Emitentowi – informacja opóźniona
2016-06-24 09:59 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-23 12:25 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2016-06-23 12:22 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-20 14:46 Korekta Raportu Nr 8 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania nowego członka zarządu
2016-06-09 14:28 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-06-09 14:00 Rezygnacja członka rady nadzorczej
2016-06-09 13:43 Powołanie nowego członka zarządu
2016-06-09 09:24 Rezygnacja z delegacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Zarządzie
2016-05-25 12:08 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r.
2016-05-25 11:47 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2016 r.
2016-05-20 10:39 Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii A
2016-05-16 08:28 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-03-21 08:06 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 08:00 Raport roczny R 2015
2016-03-15 15:14 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie
2016-03-15 15:09 Rezygnacja członka zarządu
2016-02-05 14:16 Korekta Raportu Nr 1 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-27 15:45 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-29 14:55 Odstąpienie od realizacji Planu naprawczego spółki
2015-12-18 18:39 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z dojściem do skutku emisji obligacji serii A
2015-12-18 18:37 Uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji
2015-11-16 08:07 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-27 08:00 Ogłoszenie Planu naprawczego spółki w związku z kwalifikacją do segmentu rynku Lista Alertów
2015-08-31 07:40 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-02 15:27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2015 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm