pieniadz.pl

Sfinks SA
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 18 listopada 2015 r.

18-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-18
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 18 listopada 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2015 r. wraz z opinią Zarządu Sfinks Polska S.A. w przedmiocie uzasadnienia prawa poboru akcji serii N, stanowiącą Załącznik nr 1 do Protokołu z uchwał NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 18 listopada 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późn.zm.)

Załącznik:
1)Treść uchwał podjętych na NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 18 listopada 2015 r.
2)Załącznik nr 1 do Protokołu z uchwał NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 18 listopada 2015 r. - Opinia Zarządu Sfinks Polska S.A. w przedmiocie uzasadnienia prawa poboru akcji serii N

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm