pieniadz.pl

Sfinks SA
Aktualizacja Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015 – 2020 wraz z korektą prognozy wyników finansowych

17-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-17
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015 – 2020 wraz z korektą prognozy wyników finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zważywszy na mające miejsce w ostatnim czasie, istotne dla Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") wydarzenia tj. zawarcie aneksów do Umów Restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A. oraz z PKO BP S.A. oraz uzyskanie przez Sfinks warunkowej decyzji kredytowej wydanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (o których Sfinks informował w dniu 13 listopada 2015 r. w raportach bieżących nr 28,29 oraz 30), jak również wobec oczekiwanego przez Zarząd dokapitalizowania Spółki, które nastąpiłoby w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., które odbędzie się w dniu jutrzejszym tj. 18.11.2015 r., uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N (o którego zwołaniu Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 23.10.2015 r.) Zarząd Spółki informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji strategii Spółki na lata 2015-2020 oraz korekty zamieszczonych w niej prognoz finansowych.

Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015 – 2020 opublikowana została w dniu 11 grudnia 2014 r. raportem bieżącym nr 14/2014, a następnie skorygowana została w dniu 16 lutego 2015 r. raportem bieżącym nr 6/2015. Zaktualizowana strategia wraz z korektą zawartej w niej prognozy wyników finansowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Sfinks zastrzega jednocześnie, że niniejsza aktualizacja Strategii Spółki na lata 2015-2020 oraz korekta prognozy wyników finansowych sporządzona została przy założeniu zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz dokapitalizowaniu Spółki w drodze emisji akcji serii N – które to zdarzenia na dzień sporządzenia raportu nie nastąpiły. O ich ziszczeniu się Spółka poinformuje w terminie i w sposób wymagany przepisami prawa.

Zmaterializowanie się dwóch powyższych zdarzeń (zawarcie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz dokapitalizowanie Spółki) skutkować będzie zmianą elementów opublikowanej dotychczas prognozy w zakresie takich pozycji jak zysk, kapitały własne, wskaźnik dług/ebitda, sprzedaż. Wskutek zmian tych elementów prognozy, stracą na znaczeniu wskaźniki: Sprzedaż r/r, KOZ, KOZ/Sprzedaż wobec czego dokonując korekty prognozy finansowej Zarząd podjął decyzję o ich pominięciu. Dodany został natomiast wskaźnik EBITDA, który w tej sytuacji całościowo i wiarygodnie zobrazuje sytuację finansową Spółki.

Zmiany elementów prognozy, w tym przekraczające 10%:
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży -11,4% -11,3% -5,0% 2,8% 7,7% 10,7%
Zysk (strata) netto 48% -9% -28% -19% -30% -17%
EBITDA - - - - - - pozycja dodana
Kapitały własne 169% 178% 32% 9% -5% -8%
Dług/EBITDA -12% -3% -10,0% 8% 80% 0% Prognoza po korekcie:

Dane jednostkowe w mln zł
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 175,9 219,2 265,9 308,9 340,5 367,6
Zysk (strata) netto 8,1 15,0 15,5 18,9 21,6 24,9
EBITDA 20,1 27,2 37,8 44,6 49,6 54,2 pozycja dodana
Kapitały własne 6,0 23,1 39,5 58,4 80,1 105,0
Dług/EBITDA 4,5 3,0 1,8 1,3 0,9 0,5 Prognoza przed korektą zakładała

mln zł 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Sprzedaż 198,5 247,1 279,9 300,5 316,2 332,0
Sprzedaż r/r 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 pozycja usunięta
KOZ 22,4 22,6 22,7 23,6 24,4 25,0 pozycja usunięta
KOZ/Sprzedaż 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 pozycja usunięta
Dług/EBITDA 5,1 3,1 2,0 1,2 0,5 0,5
Zysk netto 5,5 16,5 21,6 23,4 30,9 30,0
Kapitał własny -8,6 8,3 29,9 53,4 84,2 114,5 Skorygowana prognoza zostaje elementem opublikowanej w dniu 11 grudnia 2014 r. i zaktualizowanej w dniu dzisiejszym Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015 – 2020.

Prognoza nadal będzie monitorowana zgodnie z założeniami opublikowanymi Raportem bieżącym
nr 14/2014.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm