pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Serinus Energy Inc. (SEN)

Pełna nazwa SERINUS ENERGY INC.
Adres SUITE 1500; 700-4TH AVENUE SW T2P 3J4 CALGARY
Telefon +1 403 264 8877; (22) 414 21 00; 414 21 01
Prezes Jeffrey Auld
Fax 001 4032648861
WWW www.serinusenergy.com
E-mail info@serinusenergy.com

Komunikaty spółki: Serinus Energy Inc. (SEN)

2016-10-31 16:59 Ostateczne zatwierdzenie przedłużenia koncesji Satu Mare
2016-10-25 11:31 Podsumowanie działalności operacyjnej w III kwartale 2016 r.
2016-10-20 22:05 Zmiana w Kierownictwie Spółki
2016-09-23 14:19 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-09-02 01:48 Zmiany w Kierownictwie Spółki
2016-08-31 23:30 Zmiany w Kierownictwie Spółki
2016-08-12 00:17 Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za II kw. 2016 r.
2016-08-12 00:07 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-07-22 11:17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lipca 2016 r.
2016-07-20 13:31 Podsumowanie działalności operacyjnej w II kwartale 2016 r.
2016-07-19 02:09 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-19 02:05 Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
2016-07-19 01:41 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 18 lipca 2016 r.
2016-06-20 16:03 Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus
2016-06-10 10:03 Zawiadomienia od pełnomocników w związku z art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie publicznej
2016-06-02 11:01 Informacja o opublikowaniu dokumentu w systemie SEDAR
2016-05-20 10:22 Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC.
2016-05-13 00:15 Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za I kw. 2016 r.
2016-05-13 00:06 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-04-21 11:01 Podsumowanie działalności operacyjnej w I kwartale 2016 r.
2016-03-30 21:07 AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc.
2016-03-17 00:04 Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015
2016-03-17 00:02 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-16 23:40 Informacja o stanie rezerw na koniec 2015 r.
2016-03-16 23:18 Zmiana w Kierownictwie Spółki
2016-02-08 11:00 Zamknięcie transakcji sprzedaży posiadanych aktywów na Ukrainie
2016-02-04 12:40 Informacja na temat produkcji w IV kw. 2015 r.
2016-02-01 08:00 Rezygnacja z prawa pierwokupu przez akcjonariusza KUB-Gas Holdings Limited i rozpoczęcie procesu zamykania transakcji sprzedaży aktywów na Ukrainie
2016-01-21 16:50 Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY INC. w roku obrotowym 2016
2016-01-07 18:49 Informacje dodatkowe dotyczące zawiadomienia o wykonania prawa pierwokupu przez akcjonariusza KUB-Gas Holdings Ltd.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm