pieniadz.pl

Serinus Energy Inc.
Ostateczne zatwierdzenie przedłużenia koncesji Satu Mare

31-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-31
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Ostateczne zatwierdzenie przedłużenia koncesji Satu Mare
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. _"Spółka"_ informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywana jest informacja
o uzyskaniu od rumuńskiego regulatora – Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych _National Agency for Mineral Resources, "NAMR"_ – ostatecznego zatwierdzenia Aneksu _"Aneks"_ dotyczącego zgody na przedłużenie o Etap 3 Koncesji Satu Mare, zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii. Do koncesji Satu Maru należy odkrycie gazu na Moftinu, dokonane przez Spółkę w 2015 r., a pozostała część Koncesji posiada znaczący potencjał poszukiwawczy. Aneks pozwoli Spółce na dalsze zagospodarowanie tego odkrycia, jak również na kontynuowanie działań poszukiwawczych.

Zobowiązania wynikające z Aneksu obejmują wykonanie dwóch odwiertów oraz – do wyboru przez Spółkę - pozyskanie nowych danych sejsmicznych 3D dla 120 km2 lub wykonanie trzeciego odwiertu. Przedłużenie obowiązuje przez okres trzech lat od daty złożenia pierwotnego wniosku o przedłużenie, czyli od 28 maja 2015 r. Spółka natychmiast złoży wniosek o kolejne przedłużenie ze względu na opóźnienie w uzyskaniu zatwierdzenia.

Spółka posiada 60-procentowy udział w Satu Mare. Właściciel pozostałych 40-procent udziałów _"Partner"_ zdecydował się nie uczestniczyć w procesie wnioskowania o przedłużenie. Na chwilę obecną sytuacja własnościowa wskazanych 40-procent jest niejasna ze względu na szczególne okoliczności w jakich znajduje się Partner. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z Partnerem, jak również z agencjami rządowymi – wliczając NAMR – aby zapewnić sobie ostateczne uzyskanie ww. udziałów.

Odkrycie Moftinu nastąpiło w ramach odwiertu Moftinu-1001 wykonanego w listopadzie 2014 r. , gdzie w marcu 2015 r. uzyskano w testach maksymalny przepływ na poziomie 7,4 MMcf/d i 19 bbl/d kondensatu Niezależny ewaluator rezerw Spółki przypisał 10,7 Bcfe obarczonych ryzykiem zasobów warunkowych 2C _12,9 Bcfe nie obarczonych ryzykiem_ na koniec 2015 r. Spółka przeprowadziła szereg badań inżynieryjnych i wstępnych prac modelowych w odniesieniu do wymaganych obiektów powierzchniowych i odwiertów wydobywczych, które po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia Aneksu będą mogły być teraz kontynuowane.

Uwaga:
Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji boe, gdzie 6 Mcf gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.
Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji i ostatecznych odkryć. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm.
Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm