pieniadz.pl

Serinus Energy Inc.
Podsumowanie działalności operacyjnej w III kwartale 2016 r.

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Podsumowanie działalności operacyjnej w III kwartale 2016 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. _"Serinus", "Spółka"_ informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywane jest podsumowanie działalności operacyjnej Spółki za trzeci kwartał 2016 r.

PODSUMOWANIE PRODUKCJI I UZYSKANYCH CEN W TRZECIM KWARTALE

Średnia produkcja Spółki w III kwartale wyniosła 1.007 boe/d, czyli była o 17 proc. niższa w porównaniu do 1.206 boe/d osiągnięte w II kw. 2016 r. oraz o 25 proc. mniejsza wobec 1.336 boe/d, które uzyskano w III kw. 2015 r. Średnie wydobycie ropy wynosiło 787 bbl/d, zaś gazu 1,3 MMcf/d. Spadek w stosunku do poprzedniego kwartału wynikała z awarii pomp na odwiertach CS-3 oraz CS-1 na koncesji Chouech ES Saida, która obejmowała łącznie 78 dni przestoju, ponieważ części zamienne musiały być sprowadzane z zagranicy. Odwierty wznowiły już produkcję - CS-3 na początku września, zaś CS-1 na początku października. Szacunkowe ceny zrealizowane w III kwartale wyniosły 43,17 USD/bbl oraz 4,53 USD/Mcf.

Dotychczasowe wydobycie w październiku wynosi średnio w przybliżeniu 1.214 boe/d, na co składa się 889 bbl/d ropy oraz 1,95 MMcf/d gazu.

Uwaga: wyżej wskazane dane dotyczące wielkości wydobycia i cen mogą ulec niewielkim korektom po potwierdzeniu ostatecznej alokacji i faktur.

DALSZE DZIAŁANIA

Spółka nadal będzie się koncentrować na cięciu kosztów w możliwie szerokim zakresie z jednoczesnym utrzymaniem obecnego poziomu wydobycia w Tunezji. Budżet na rok 2016 będzie na bieżąco weryfikowany w przypadku, gdy kierownictwo uzyska pewność, iż obecne ceny ropy mogą się utrzymać, a jednocześnie dostępne będzie finansowanie umożliwiające wznowienie prac wiertniczych.

W Rumunii, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przedłużenia Koncesji Satu Mare o Etap 3, Serinus pracuje nad przejściem do fazy produkcji próbnej w ramach odkrycia z odwiertu Moftinu-1001.

Spółka analizuje szereg możliwości finansowania dalszego zagospodarowania złóż w Rumunii i w Tunezji.

ZMIANY W KIEROWNICTWIE

Pan Aaron LeBlanc - Wiceprezes ds. Poszukiwań odszedł ze Spółki, aby podjąć nowe wyzwania zawodowe. Pan Aaron LeBlanc objął stanowisko Wiceprezesa ds. Poszukiwań w marcu 2014 r., zaś w Serinusie pracował od 2011 r.

UWAGA:
Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf:1 bbl wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji
i ostatecznych uzysków. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm