pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Rovese SA (RSE)

Pełna nazwa ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. SOLIDARNOŚCI 36 25-323 KIELCE
Telefon (41) 315 80 03; 315 80 04
Prezes Ireneusz Kazimierski
Fax (41) 3158006
WWW www.rovese.com
E-mail ir@rovese.com

Komunikaty spółki: Rovese SA (RSE)

2016-08-19 18:17 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego
2016-08-09 20:21 Zgoda KNF na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu
2016-07-27 15:49 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-07-22 14:33 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-07-19 16:35 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-07-13 15:35 Wybór biegłego rewidenta
2016-07-08 15:58 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-07-07 21:05 Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
2016-07-04 17:26 Zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
2016-06-29 19:30 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Emitenta
2016-06-29 19:29 Uchwały podjęte na NWZA Emitenta
2016-06-29 18:48 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Emitenta
2016-06-29 18:48 Powołanie osób nadzorujących Emitenta
2016-06-29 18:44 Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta
2016-06-28 18:06 Zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
2016-06-21 17:33 Zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
2016-06-07 18:38 Zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
2016-06-07 18:36 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
2016-06-03 22:03 Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
2016-06-03 21:58 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
2016-06-02 16:10 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
2016-05-20 14:18 Zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
2016-05-20 09:50 Wniosek od Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad zwza Emitenta
2016-05-16 18:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 13:10 Zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
2016-04-04 14:14 Zmiany w składzie osób zarządzających Emitenta
2016-04-01 15:49 Zmiany w składzie osób zarządzających Emitenta
2016-03-21 17:51 Raport roczny R 2015
2016-03-21 17:46 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-02-23 17:39 Emisja obligacji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm