pieniadz.pl

ROBYG S.A. – Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń przez ROBYG S.A. i spółkę z Grupy Kapitałowej na rzecz banku.

02-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-02
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń przez ROBYG S.A. i spółkę z Grupy Kapitałowej na rzecz banku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, niniejszym informuje, iż w dniu 2 listopada 2016 roku w celu realizacji projektu na Woli Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowę korporacyjnej linii kredytowej do kwoty 36.750.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 20 września 2019 roku oprocentowanego stawką WIBOR1M oraz marżą Banku _"Umowa linii kredytowej"_.
Jednocześnie w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy linii kredytowej Spóła i Spółka z Grupy Robyg, w której Spółka posiada pośrednio i bezpośrednio 100 % akcji zobowiązały są do ustanowienia m.in. następujących zabezpieczeń:
1_ umownej hipoteki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 55.125.000,00 zł ustanowionej na podstawie oświadczenia Spółki z Grupy ROBYG na nieruchomości będącej w jej użytkowaniu wieczystym tj.: nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 46/54, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00140730/4;
2_ zastawu finansowego na rachunku Spółki prowadzonym przez Bank.Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a_, ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm